14.05.2015 Tarihli Yeni Trafik Sigortası Genel Şartları

YENİ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

14 Mayıs 2015 gün 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak, 1 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe konulan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Trafik Sigortası Genel Şartları ve eklerinde yer alan destekten yoksun kalma ve bedensel zararlar nedeniyle tazminat hesaplama yönteminde değişiklikler kabul edilmiştir.

Genel Şartlar’ın A.5.maddesinin (ç) bendinde:

Destekten Yoksun Kalma (Ölüm) Teminatı, üçüncü kişinin ölümü dolayısıyla ölenin desteğinden yoksun kalanların destek zararlarını karşılamak üzere bu genel şart ekinde yer alan esaslara göre belirlenecek tazminattır.

Genel Şartlar ekinde yer alan koşullar:

Ek 2’de destekten yoksun kalma tazminatının,
Ek 3’de sürekli sakatlık tazminatını nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır.,

Ek 2’de destek tazminatı hesabının nasıl yapılacağına ilişkin koşulların bir bölümü şöyledir:

a) Destek tazminatının nasıl hesaplanacağına ilişkin Genel Şartlar ekinde ise destek süresi ile aktif ve pasif çalışma sürelerinin Hazine Müsteşarlığı’nın belirleyeceği esaslara göre hesaplanacağı yer almış olup,
b) Teknik faiz  % 1.8 olarak kabul olunmuştur.
c) TRH-2010 yaşam tablosu benimsenmiştir.
d) Tazminat hesaplamalarında “devre başı ödemeli belirli süreli rant formülü” esas alınacağı kararlaştırılmıştır.