Uzman Görüş – Hukuki Mütalaa Alınması

UZMAN GÖRÜŞÜ NEDİR?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 293. maddesine göre yargılamanın taraflarının “Gerek özel ve teknik bilgiyi gerektiren hususlarda ve gerekse hukuki sorunlar ile ilgili olarak her zaman “uzman görüşü”ne başvurulabileceği” kabul edilmiştir.

“Taraflar, dava konusu olayla ilgili olarak, uzmanından bilimsel mütalâa–yazılı danışma özel bilirkişi raporu  alabilirler.

Uzman görüşü, “davacı ve davalı  tarafın mahkeme önünde ve yine mahkemenin  tayin ettiği  bilirkişi dışında,  uzmanından( deneyimli   uzman bir bilirkişi den)  bilimsel nitelikli yazılı görüş alması  ve bu bilimsel Yargıtay içtihatlarına  uygun görüşleri bir rapor halinde düzenlettirerek iddia ve savunmalarını güçlendirdikleri ve ispata çalıştıkları hukuksal bir belgedir.”

Bu yazılı belge/rapor ile mahkemede görülen somut uyuşmazlığa ilişkin yargısal içtihatlara  uygun çözüm bulunur. Davacı veya davalı görülmekte olan davasında “uzman görüşü”ne başvurabilir.

Özellikle İş Mahkemelerinde, “UZMAN GÖRÜŞÜ”nün önemli bir ispat vasıtası olacağı kuşkusuzdur.  Uzman görüşüne başvuran taraf iddiasını yasal bir delil ile güçlendirmiş olacaktır.

İş Mahkemelerinde işinin uzmanı ve yeterli tecrübeye sahip olmayan  ve güncel Yargıtay içtihatlarını gözetmeyen ve İş Mahkemelerin de   vekillik  dahi   yapmamış  kişilerin “bilirkişi olarak” tayini neticesinde hatalı ve yetersiz bilirkişi raporları sık sık verilmektedir.

Bu durumlarda, tarafların öncelikle  bilirkişi raporunu  bir bilen  uzmana inceletmeleri  ve  eksikliklerin tesbiti halinde bilirkişi raporuna itiraz etmeleri gerekmektedir.

Mahkemece hükmün verilmesinde en önemli etken olan bilirkişi raporundaki eksiklikliklerin giderilmesi ve hak kayıplarının  önlenmesi ve rapordaki yetersizliklerin hataların nereden neden kaynaklandığı ve Güncel Yargıtay içtihatlarında belirlenen hususlara aykırılığının neden kaynaklandığını Mahkemeye göstermek için tarafların “UZMAN GÖRÜŞÜ”ne başvurmaları çok önemli olup hukuki mütalaa–uzman görüşü raporu hazırlatılması taraflara büyük maddi yararlar sağlayacaktır.

Yargılamanın tarafları mahkemenin ara kararı olmaksızın, iddia ve savunmalarının  ispatı için, yargılamanın her aşamasında UZMAN GÖRÜŞÜ’ne başvurabilirler.

Mahkemece tayin olunan  bilirkişinin –bilirkişi heyetinin hazırladığı  rapora itiraz süresi HMK’da 2 hafta olarak tayin olunduğundan, yargılamanın  önceki safhalarında uzman görüşü-özel bilirkişi tazminat raporu alınması önemli olmaktadır.