TRH 2010 Yaşam Tablosu

Aktüeryal hesaplama yönteminde kullanılan TRH 2010 YAŞAM TABLOSU hakkında açıklamalar

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasın Genel Şartları ekinde bulunan “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması” ve “Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması” başlıklarında yer alan aktüaryel hesaplama teknik ve yöntemlerine göre hesaplama yapılması ilişkin “6704 sayılı Kanun” 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş  bulunmaktadır.

Ancak uygulamada 26.4.2016 tarihinden sonra yapılacak tazminat hesaplamalarında PMF yaşam tablosu yerine  TRH 2010 yaşam Tablosunun kullanılması her ne kadar bir an için vefat edenin ve geride kalan eşin bakiye ömür süresini, destekten yoksun kalınan süreyi tazminata esas alınan yararlanılan destek süresini   uzatmasına rağmen aslında destek süresi uzadıkça hesaplanan maddi tazminat miktarı azalmaktadır. Destek süresinin uzaması ve yaşam süresinin ortalama 75-80 yaşlara ulaşması neticesinde TRH 2010 yaşam tablosunun kullanılması sonucu tazminat miktarının da artacağı  varsayılmakta ise de;

Aktüeryal hesaplama yönteminde bakiye yaşam süresinin uzun olması zarar görenlerin tazminatlarında herhangi bir artış etkisi yapmamakta, aksine  muhtemel hayat süresinin artması (TRH 2010 tablosunun kullanılması veya yakın gelecekte TRH 2020 tablosunun kullanılması) aynı zamanda tazminata uygulanan artış ve iskonto katsayılarının teknik faiz hesabı uygulaması neticesinde düşük değerlere ulaşması neticesinde hesaplanacak maddi tazminat miktarları zarar gören aleyhine daha da azalacaktır.