Ölümlü Trafik İş Kazası

Konusu: Destekten Yoksunluk Tazminatı Hesabı

19.11.2009 tarihinde meydana gelen trafik iş kazası  sonucu vefat  eden davacılar murisinin geride kalan hak sahiplerinin talep edebileceği destekten yoksun kalma -maddi tazminat miktarının hesaplanması için tarafıma tevdi olunan belgelere göre hesaplamalar aşağıdadır.

1-Tesbit Edilen Hususlar

A) 05.11.965 doğumlu olan müteveffa 19.11.2009  olay ve vefat tarihinde 44 yaşındadır. PMF tablosuna göre bakiye ömrü 26 yıldır. Aktif hayatının 60 yaşına kadar devam edeceğinin kabulü ile zarar gördüğü aktif süresi 16 yıl ve pasif yaşam süresi de 10 yıldır.

B) Kusur Durumu: Bilirkişi raporuna göre, davalılar toplam %65 oranında ve müteveffa sürücü %35 oranında kusurlu bulunmuştur.

C) Davacılar ve Destek Süreleri

a) Eş 05.11.1970 D.lu olup, olay tarihinde 39 yaşındadır. PMF tablosuna göre bakiye ömrü 30 yıldır müteveffanın desteğinden mahrum kaldığı aktif süre 16 yıl ve pasif devresi 10 yıldır.

b) Kızı 02.2005 doğumlu olup, babasının vefat tarihinde 5 yaşında olduğu kabul olunarak, evlenme yaşı 22’ye kadar destektenmahrum kaldığı süre 17 yıldır.

c) Oğlu 06.988 doğumlıu olup, olay tarihinde 11 yaşındadır. Rüşt yaşı 18’e kadar destekten mahrum kaldığı süre 7 yıldır.

C) Kazanç Durumu

a) Müteveffanın sağlığında oto yedek parçası üreten bir şirkette şef  olarak çalıştığı belirlenmiş olup, olay tarihindeki net aylık ücreti 1.775,00 TL’dir.

b) Müteveffa sağ kalmış olsaydı; olay tarihinden itibaren günümüze kadar geçen yıllar içinde elde etmesi gereken aylık ücretlerinin ne kadar olabileceğine başkaca herhangi bir bilgi, belge vs. bulunmadığından, son bilinen  ücreti ile o tarihteki yasal aylık asgari ücret kıyaslanacaktır.

Müteveffanın bilinen son ücreti o tarihteki yasal aylık asgari ücret 693,00 TL’nin neti 496,53 TL’nin (1.775,00/496,53) 3,59 katıdır.

c) Müteveffanın yasal aylık asgari ücretlerin 3,59 katını elde edeceğinin kabulü ile  19.11.2009-19.11.2017 arası 8 işlemiş aktif devre kazancı aşağıdadır.

E) Paylar

Müteveffanın  hak sahiplerine ayırabileceği pay oranları listesi aşağıdadır.

Eş → 4 yıl – 2/7 | 7 yıl – 2/6 | 16 yıl – 2/5 | Son 9 yıl – 2/4
Kız → 4 yıl – 1/7 | 7 yıl – 1/6 | 16 yıl – 1/5
Oğul → 4 yıl – 1/7 | 7 yıl – 1/6
Kız → 4 yıl – 1/7

2-Tazminatın Değerlendirilmesi

Müteveffanın 2017 yılı itibarıyla aylık net kazancı 4.761,96 TL olarak hesaba esas alınacaktır.
8 yıllık %10 artış ve iskontolu 8 yıllık geliri:
4761,96 TL x 12 ay x 1.10 art. x %90.9 x 8yıl = 457.148,16 TL
10 yıllık %10 artış ve iskontolu pasif devre geliri
1270,75TL x 12 ay x 1.10 art. x %90.9 x 10 yıl = 152.449,00 TL

3-Destekten Yoksunluk Tazminatlarının Hesabı

A) Eşin 26 yıllık zararı

a) 8 yıl işlemiş devre maddi zararı
292.579,28 TL x 2/7 pay x 4/8 yıl x %65 kus = 27.167,70 TL
292.579,28 TL x 2/6 pay x 4/8 yıl x %65 kus = 31.696,08  TL

b) 8 yıl işleyecek devre maddi zararı

457.148,16 TL x 2/6 pay x 3/8 yıl x %65 = 7.143,28  TL.
457.148,16 TL x 2/5 pay x 5/8 yıl x %65 = 74.286,57   TL.

c) 10 yıllık pasif devre zararı
152.490,00 TL  x  2/5 pay  x 1/10yıl x %65 =    3.964.74 TL
152.490,00 TL  x  2/4 pay  x 9/10yıl x %65 = 44.603,32 TL

Toplam: 218.861,70  TL

B) Kızın 17 yıllık maddi zararı

a) 8 yıl işlemiş devre maddi zararı

292.579,28 x 1/7 pay x 4/8 yıl x %65 = 13.584,03 TL
292.579,28 TL x 1/6 pay x 4/8 yıl x %65 = 15.848,04 TL

b) 8 yıl işleyecek devre maddi zararı

457.148,16 TL x 1/6 pay x 3/8 yıl x % 65 = 18.571,64 TL
457.148,16 TL x 1/5 pay x 5/8yıl x % 65 =  37.143,28 TL

c) 1 yıllık pasif devre zararı

152.490,00 TL  x  1/5 pay  x 1/10yıl x %65 = 1.982.37 TL

Toplam: 87.129,36 TL

C) Oğlun 11 yıllık zararı

a) 8 yıl işlemiş devre maddi zararı

292.579,28 x 1/7 pay x 4/8 yıl x %65 = 13.584,03 TL
292.579,28 TL x 1/6 pay x 4/8 yıl x %65 = 5.848,04 TL

b) 3 yıl işleyecek devre maddi zararı

(457.148,16 TL x 1/6 pay x 3/8 yıl x % 65) + 8.571,64  TL

Toplam: 48.003,71 TL

SONUÇ:
Davacı eş maddi zararı = 218.861,70  TL

SGK gelirinin tenzili =      –93.172,86 TL
Eşin destekten yoksunluk  tazminatı = 125.688,84 TL

Kız için hesaplanan maddi zarar = 87.129,36 TL
SGK gelirinin tenzili =  32.815,87  TL
Kızın destekten yoksun kalma tazminatı = 54.313,49 TL

Oğlun maddi zararı =  48.003,71 TL
SGK gelirinin tenzili = –19.823,86  TL
Oğlun  destekten yoksun kalma tazminatı = 28.179,85 TL

22.05.2017
Av. Fahri Tan
Maddi Tazminat Hesabı Uzmanı