Yüksekten Düşme – İnşaat İş Kazası – Özel Bilirkişi Raporu

Konu: Davacının maddi zararlarının hesaplanması

17.01.2017 tarihinde davalı … şirkete ait inşaat işyerinde 5. kattan beton zemine düşerek ağır yaralanan ve  geçirdiği iş kazası sonucu malül kalan sıvacı – kalıpçı inşaat  ustası … maddi zarar  hesabı.

1. Tesbit ve Tetkik  Edilen Hususlar

A) 10.4.1991 doğumlu olan davacı, 17.01.2017 iş kazası tarihinde 26 yaşındadır. PMF 1931 yaşam tablosuna göre bakiye ömrü 41 yıldır. Aktif hayatının 60 yaşına kadar devam edeceğinin kabulü ile zarar gördüğü aktif süresi 34 yıl ve pasif yaşam  süresi de 7 yıldır.

B) Kusur Durumu

07.04.2015 tarihli bilirkişi raporunda; iş kazasının vukuunda, davalı şirket %80 oranında kusurlu olup kazalı işçi %20 oranında kusurludur.

C) Malüliyet Durumu

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bölge Sağlık Kurulunun 10.07.2017  tarihli yazısına göre kazalının iş göremezlik derecesi %45 olarak belirlenmiştir.

D) Kazanç Durumu

a) Davacı vekili, dava dilekçesinde davacının İnşaat Kalıpçı ustası olduğunu ve aylık ücretinin 2.000,00TL olduğunu iddia etmiştir.

b) Dinlenen davacı tanığı da davacının aylık ücretinin 2.000,00 TL olduğunu duyduğunu  ifade etmiştir.

c) Emsal ücret araştırması yapılmış ve ilgili meslek odasının cevabi yazısında ise davacı emsalinin aylık ücretinin 70TL x 30 = 2.100,00 TL net olduğu bildirilmiştir.

Bu duruma göre, davacının olay tarihindeki aylık net ücretinin dava dilekçesindeki beyan ve kazalının sigorta müfettişine verdiği ifadesi ve emsal ücret yazı cevabi birlikte değerlendirildiğinde 2.000,00 TL olduğunun kabulü ile hesaplama ve değerlendirme yapılacaktır.

Bu duruma göre  davacının  34 yıl işleyecek aktif devre kazançları toplamı:

2.000,00TL x 12 ay x 1.10 %10 artış sayısı x %90 iskonto x 34 yıl = 816,000,00 TL

2. Tazminatın Değerlendirilmesi

Peşin Değer Hesabı

İşleyecek aktif devre hesabı, 34 yıllık işleyecek (bilinmeyen dönem) aktif  kazanç kaybı peşin değer hesabı yukarıda hesaplanmış olup 7 yıllık işleyecek pasif devreye ait kazanç kaybı peşin değer hesabı şu şekilde gerçekleştirilmiştir:

1.270,75 TL x 12 ay x 1.10 artış x %90 iskonto x 7 yıl = 106.743,00 TL

3. Tazminatın Hesaplanması

Davacının 41 yıllık maddi  zararı;

a) 34 yıl işleyecek aktif  devre zararı

816.000,00 TL x % 45 mal X %80 kusur = 293.760,00 TL

b) 9 yıllık pasif devre zararı

106.743,00 TL x % 45 mal x %80 kusur = 38.427,48 TL

Toplam: 332.817,48 TL olarak hesaplanmıştır.

4. Sosyal Sigorta Tahsisleri

SGK‘ca kazalı işçiyi maaş gelir bağlama işlemlerinin devam ettiği bildirilmiştir.

SONUÇ: Tarafıma verilen bilgilere göre yapılan hesaplama neticesinde davacının hesaplanan indirimsiz maddi zararının 332.817,48 TL olduğu ancak SGK’ca bildirilecek maaş gelirlerin peşin değerinin hesaplanan maddi zarardan indirilmesiyle davacının nihai maddi zararı  ortaya çıkacaktır.

24.07.2017

Av.Fahri  Tan
Maddi Tazminat Hesaplama Uzmanı