Elektrik Akımına Kapılan İşçi için Tazminat Hesabı

01.10.2016 tarihinde meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak vefat eden vinç operatörünün geride kalan hak sahiplerinin talep edebilecekleri maddi tazminat ve destekten yoksunluk tazminat miktarlarının  tesbiti bakımından tarafımdan tanzim olunan  hesap raporu  aşağıdadır.

I) HESABIN UNSURLARI

A) MÜTEVEFFANIN YAŞI VE KALAN ÖMRÜ

10.1991 doğumlu olan müteveffa vefat tarihinde 25 yaşındadır. Kalan ömründe zarar gördüğü aktif hayat süresi (60-25) 35 yıl ve pasif hayat süresi ise (66-60) 6 yıldır.

B) HAK SAHİPLERİ VE DESTEK SÜRELERİ

a) Müteveffanın eşi 10.8.1991 doğumlu olup, eşinin vefat ettiği tarihte 25 yaşındadır. Eşinin desteğinden yoksun kaldığı süre de (35+6) 41 yıldır.

b) Müteveffanın oğlu 6 yaşındadır. 18 yaşa kadar destek süresi 12 yıldır.

C) KUSUR DURUMU

Ölümlü iş kazasında davalı asıl işverenin toplam %80 oranındaki kusur ve sorumluluk durumuna göre hesaplama yapılması gerekmektedir.

D) KAZANÇ DURUMU

a) Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden müteveffanın davalılara ait inşaat işyerinde “vinç operatörü” olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.

b) Davalı tarafından ibraz olunan Ücret Bordrosuna göre müteveffanın olay tarihindeki aylık net ücreti 2000,00 TL’dir. 2017 yılı emsal ücretinin de 2250,00 TL olduğu bildirilmiştir.

2.000,00 TL x 3 ay = 6.000,00TL
2.250,00 TL x 9 ay = 20.250,00 TL

II) MADDİ TAZMİNAT –PEŞİN DEĞER

Müteveffanın işlemiş aktif devre kazanç kaybı somut olarak gerçekleşmiş bulunduğundan herhangi bir artış veya  iskontoya tabi tutulmaksızın aynen esas alınacaktır.

34 yıl işleyecek devre kazancı:
2250 TL x 12 ay x 1.1 x 0.909091 x 34 yıl = 918.000,00 TL
1270,75 TL x 12 ay x 6 yıl = 91.494,00 TL

Eşin 41 yıllık MADDİ zararı:

1 yıl işlemiş devre zararı
26250 TL x 2/5 pay x %80 kusur = 8.400,00 TL

34 yıl  işleyecek devre zararı
918.000,00 TL x 2/5 pay x 11/34 x %80 = 95.040,00 TL
918.000,00 TL x 2/4pay x 23/34 x %80 = 248.400,00TL

6 yıllık  pasif devre zararı
91.494,00TL x 2/4 pay x %80 kusur = 36.597,60 TL

Toplam: 388.437,60 TL

Oğlu’nun 12 yıllık MADDİ zararı:

a) 1 yıllık işlemiş devre zararı
26.250 TL x 1/5 pay x %80 kusur = 4.200,00TL
b) 11 yıllık işleyecek devre zararı
918.000,00 TL x 1/5 pay x 11/34 x %80 = 47.520,00 TL

Toplam: 51.720,00 TL

SONUÇ: 01.10.2016 tarihinde vukubulan  ölümlü iş kazasında elektrik akımına kapılarak vefat eden …nin geride kalan eşinin hesaplanan maddi zararının 388.437,60 TL  olduğu ve oğlunun maddi zararının 51.720,00 TL olduğu ve SGK’ca bildirilecek bağlanan maaşların peşin değerlerinin hesaplanan zararlardan indirilmesiyle nihai maddi zararlar ortaya çıkacaktır.

Av. Fahri TAN