YÜKSEKTEN İNŞAATTAN DÜŞME- İNŞAAT İŞ KAZASI – Özel Bilirkişi Raporu

Konu: Davacının maddi zararlarının hesaplanması

17.01.2020 tarihinde davalı … şirkete ait inşaat işyerinde 5. kattan beton zemine düşerek ağır yaralanan ve  geçirdiği iş kazası sonucu malül kalan sıvacı – kalıpçı inşaat  ustası … maddi zarar  hesabı.

1. Tesbit ve Tetkik  Edilen Hususlar

A) 11.03.1996 doğumlu olan davacı, 17.01.2022 iş kazası tarihinde 26 yaşındadır. TRH  yaşam tablosuna göre bakiye ömrü 48 yıldır. Aktif hayatının 60 yaşına kadar devam edeceğinin kabulü ile zarar gördüğü aktif süresi 34 yıl ve pasif yaşam  süresi de 14 yıldır.

B) Kusur Durumu

Kusur bilirkişi raporunda; iş kazasının vukuunda, davalı şirket %80 oranında kusurlu olup kazalı işçi %20 oranında kusurludur.

C) Malüliyet Durumu

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Bölge Sağlık Kurulunun raporuna göre kazalının iş göremezlik derecesi %45 olarak belirlenmiştir.

D) Kazanç Durumu

a) Davacı vekili, dava dilekçesinde davacının İnşaat Kalıpçı ustası olduğunu ve aylık ücretinin 250 TL yevmiye  üzerinden 7500 TLolduğunu iddia etmiştir.

b) Dinlenen davacı tanığı da davacının aylık ücretinin 8000 TL olduğunu duyduğunu  ifade etmiştir.

c) Emsal ücret araştırması yapılmış ve ilgili meslek odasının cevabi yazısında ise davacı emsalinin aylık ücretinin 8500 TL net olduğu bildirilmiştir.

Bu duruma göre, davacının olay tarihindeki aylık net ücretinin dava dilekçesindeki beyan ve kazalının sigorta müfettişine verdiği ifadesi ve emsal ücret yazı cevabi birlikte yasal asgari   ücretin  5500 TL:olması değerlendirildiğinde kazalının  ücretinin  7500 TL olduğunun kabulü ile hesaplama ve değerlendirme yapılacaktır.

Bu duruma göre  davacının  34 yıl işleyecek aktif devre kazançları toplamı:

7500x 12 ay x 1.10 %10 artış sayısı x %90 iskonto x 34 yıl = 3060.000,00 TL

2. Tazminatın Değerlendirilmesi

Peşin Değer Hesabı

İşleyecek aktif devre hesabı, 34 yıllık işleyecek (bilinmeyen dönem) aktif  kazanç kaybı peşin değer hesabı yukarıda hesaplanmış olup 14 yıllık işleyecek pasif devreye ait kazanç kaybı peşin değer hesabı aşağıdadır.Bu devresi  asgari  ücrete gore;

5500TL x 12 ay x 1.10 artış x %10 iskonto x 14 yıl = 924.000,00 TL

3. Tazminatın Hesaplanması

Davacının 48 yıllık maddi  zararı;

a) 34 yıl işleyecek aktif  devre zararı

3.060.000,00 TL x % 45 mal X %80 kusur = 1.101.600,00 TL

b) 14 yıllık pasif devre zararı

924.000,00 TL x % 45 mal x %80 kusur =           332.640,00 TL

Toplam: 1.434.240,00 TL olarak hesaplanmıştır.

4. Sosyal Sigorta Tahsisleri

SGK‘ca kazalı işçiyi maaş gelir bağlama işlemlerinin devam ettiği bildirilmiştir.

SONUÇ: Davacının hesaplanan indirimsiz maddi zararının 1.434.240,00 TL olduğu ancak SGK’ca bildirilecek maaş gelirlerin peşin değerinin hesaplanan maddi zarardan indirilmesiyle davacının nihai maddi zararı  ortaya çıkacaktır.

22.07.2022

Av.Fahri  Tan
Maddi Tazminat Hesaplama Uzmanı