Parmak Kopması – İş Kazası Tazminat Hesabı

Konu: Maddi zarar hesabı

02.10.2021  kaza  tarihinde preste çalışmakta iken sağ elinin üçüncü ve dördüncü parmaklarını ikinci  boğumlardan  yitiren 15.06.1997 doğumlu olan davacı kaza tarihinde 24 yaşındadır. TRH tablosuna göre bakiye ömrü 50 yıl ve muhtemelen 74 yaşına kadar yaşayacaktır. Zarar gördüğü aktif süresi 36 yıl ve pasif süresi de 14 yıldır.

A) Kusur Durumu

Bilirkişi raporuna göre kazalının parmaklarının kopmasına neden olan iş kazasının vukuunda davalı işveren % 80 nisbetinde ve kazalı işçi de %20 oranında kusurludur.

B​) Malüliyet Durumu

Davacının parmak kopması nedeniyle sürekli iş göremezlik derecesi SGK belgelerine göre %16,00 oranındadır.

C)Kazanç Durumu

Dosyada mevcut ücret bordrolarına göre davacının olay tarihinde elde ettiği maaşı 3,500. TL’dir. İbrazlı bordrolara göre yılda 2 maaş ikramiye ödemesi olduğu görülmektedir. İbrazlı bordrolara göre davacının elde ettiği ve elde etmesi muhtemel aylık ücretleri tesbit olunacaktır.

Aylık Ücreti = 3.500 TL + İkramiye 3500 x 2/12 ay = 4083,00 TL

Davacının son bilinen net  ücreti 2021 yılındaki  tarihindeki yasal aylık  asgari ücret 3577,00TL.brütün in neti 2825 TL.nın nin 1,44 katıdır. Kazalının , yasal asgari ücretlerin net tutarlarının  1,44 katına   gore  8.10.2021-8.10.2022  arası 1 yıllık kazançı;

2.10.2021-1.1.2022= 4083 TL x 3 ay                   = 12.249,00 TL

1.1.2022-1.7.2022 =4253,40 TL x 1,44katı x6 ay = 36.749,37  TL

1.7.2022-2.10.2022=5500,TL x1,44 katı  x 3a y     =23.760,00 TL

2-Tazminatın Değerlendirilmesi

  1. a) 35 yıllık işleyecek (bilinmeyen dönem) aktif devre gelirinin tesbiti

Yargıtay içtihatları muvacehesinde bilinmeyen dönem geliri, ortalama yıllık kazanç esasına göre değil, her yıl için ayrı ayrı %10 artış ve her yıl için ayrı ayrı %10 iskontolama esasına göre hesaplama yapılmak suretiyle belirlenecektir. Davacının işleyecek aktif devre kazancı:

5500,00×1,44x 12 ay x 35 yıl x %10 artış x %10 iskonto = 3326.400,00 TL.

  1. b) 14 yıllık pasif devre gelir hesabı

Yasal aylık asgari ücretin asgari geçim indirimsiz neti yasal asgari ücret esas alınarak pasif devre geliri ise ;.

5500 TL x12 ay x 1.10 artış x %90 iskonto x 14 yıl = 924.000,00 TL

​3-Davacının Maddi Zararı ​50 yıllık Maddi Zararı

1 Yıl İşlemiş Aktif Devre Zararı
72.758,00 TL x %16 X %80kusur =           9.313,00TL

35 Yıl İşleyecek Aktif Devre Zararı
3326.400,00 TL x %16 x %80 kusur = 425.779,20 TL

14 Yıl İşleyecek Pasif Devre Zararı
924.000,00 TL x %16 X %80 =         +118.272,00 TL

DAVACININ MADDİ ZARARI : ​         553.364,00 TL

4-SGK Tahsisleri​

Davacıya iş kazası sigortasından bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerlerini gösterir kurum yazısı tarafıma sunulmamıştır. Kadıköy Sosyal Güvenlik sigorta müdürlüğüne müzekkere yazılarak davacıya %16 sürekli kesin iş göremezliğine göre bağlanan gelirlerin ilk peşin değerleri ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneğinin sorulması gerekmektedir.

SONUÇ :​Delillerin takdir ve münakaşası sayın ilgililere ait olmak üzere;
Geçirdiği iş kazasında sağ el üç ve dört parmakları kopan davacının hesaplanan indirimsiz maddi zararı ​553.364,00TL ise de;.​

Hesaplanan bu zarar miktarından, davacıya iş kazası sigortasından %16 malüliyetine göre bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerleri ile ödenen geçici iş göremezlik ödeneğini toplamının yukarıda hesaplanan maddi zarardan indirilmesi gerekmektedir.

Avukat  Fahri TAN   25.07.2022
Maddi Tazminat  Hesaplama Uzmanı