Sigortasız Çalışan İşçinin Maddi Zarar Hesabı

Konu: Maddi zarar hesabı

Konu: Maddi zarar hesabı

26.2.2020 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu malul kaldığı belirlenen ve davalıya ait işyerinde  sigortasız olarak çalıştırılan KAYNAKÇI  USTASI”davacının talep edebileceği maddi tazminat miktarının hesabı  için tarafımdan tanzim olunan  tazminat raporu  aşağıdadır.

1-Tesbit ve Tetkik Edilen Hususlar

 1. A) 05.02.1995 d.lu olan davacı, 26.2.2020 kaza tarihinde 25 yaşındadır. TRH yaşam tablosuna göre bakiye ömrü 49 yıl ve muhtemelen 74 yaşına kadar yaşayacaktı. Aktif çalışma yaşam süresinin 60 yaşına kadar devam edeceğinin kabulu ile zarar gördüğü aktif süresi 35 yıl ve pasif süresi de 14 yıldır.
 2. B) Kusur Durumu: 07.04.2018 tarihli kusur bilirkişi  raporuna göre; Davalı  %90 oranında kusurlu olup, kazalı işçinin de %10  oranında  kusurlu bulunduğu tesbit olunmuştur.
 3. C) Malüliyet  Durumu: Davacının  iş göremezlik–malüliyet derecesi SGK belgelerine göre %26.10 oranındadır.  SGK ca aylık bağlama işlemleri halen devam etmektedir.
 4. D) Kazanç Hesabı
 5. a) Davacı vekili dava dilekçesinde davacının işyerinde sigortasız olarak istihdam olunduğunu davacının   aylık ücretinin 4000 TL. olduğunu iddia etmiştir.
 6. b) Davalı vekili ise, davacının ücretinin olay tarihi  itibarıyla  2.324,00TL  Net olduğunu  ileri sürmüştür. Bu ücret o tarihte memleketimizde yürürlükte bulunan  yasal aylık asgari brüt ücretin net tutarıdır..
 7. c) Sayın mahkemece dinlenen davacı ve davalı  tanıkları, davacının işe birkaç gün önce alındığını kaynakçı olarak istihdam olunduğunu ve yevmiyesinin 150 TL ve aylık ücretin  işyerinde 4000-4500 lira olduğunu beyan etmişlerdir.
 8. d) Dosya içeriğine göre  davacı emsalinin elde edebileceği ücretin  davacı beyanı gibi bir an için 4000 TL olabileceğinin  mahkemece de benimsenmesi durumunda, bu ücret  (2020 yılındaki asgari ücretin net tutarı)  olay tarihindeki yasal aylık asgari brüt ücretin net tutarının 2.324,00TL.nın =.1.72 katıdır.

Davacının 26.2.2020-26.2.2023 arası 3 yıllık işlemiş-bilinen aktif devre net kazanç hesab yasal aylık asgari ücretin 1.72 katına göre;

Kazalı sigortalının 3 yıllık işlemiş-bilinen aktif devre net kazanç toplamı =217.891,00 TL

2-Tazminatın Değerlendirilmesi – Peşin Değer

 1. A) 32 yıllık işleyecek (bilinmeyen dönem) aktif devreye ait kazanç kaybı peşin değeri=3.632.640,00 TL.
 2. B) 14 yıllık işleyecek pasif devre  hesabı;

14 yıllık %10 artış ve %10 iskontolu pasif devre peşin değeri = 924.000,00

3-Tazminatın Hesaplanması

Davacının 46 yıllık maddi zararı, yasal Aylık asgari ücretin 1,72 katı ücrete göre ;.

 1. a) 3 yıl işlemiş devre zararı:

217.891,00TLx %26.10 mal x %90 kusur =     51.182,00TL

 1. b) 32 yıl işleyecek aktif devre zararı:

3.632.640,00TL  x %26.10 mal x %90 kusur =853.307,00 TL

 1. c) 14 yıllık pasif devre zararı:

924.000,00 x %26.10 mal x %90 kusur = 217.047,00 TL

Maddi ZararToplam =                           1.075.536,00 TL

SONUÇ: Delillerin ve hukuksal durumun takdiri ilgililere ait olmak üzere;

DAVALIYA AİT İŞYERİNDE SİGORTASIZ OLARAK ÇALIŞIRKEN PARMAKLARINI YİTİREN  davacının YASAL AYLIK ASGARİ ÜCRETİN 1.72 KATI ÜCRET ELDE ETTİĞİNİN KABULÜ HALİNDE davacının talep edebileceği maddi tazminatının (sigorta gelirleri  indirilmemiş haliyle) 1.075.536,00 TL olduğu SGK ca   işkazası ihbarı ve müfettiş  raporununun tamamlanmasıyla  sigortaca bağlanacak işkazası gelirlerin  bildirilmesinin beklenmesi   gerektiği sonuç ve kanaati ile tarafımdan düzenlenen işbu rapor saygı ile arz olunur.

Av. Fahri Tan


Maddi Tazminat Hesaplama  Uzmanı