Elektrik Akımına Kapılan İşçi için Tazminat Hesabı

17.07.2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak vefat eden vinç operatörünün geride kalan hak sahiplerinin talep edebilecekleri maddi tazminat ve destekten yoksunluk tazminat miktarlarının tesbiti bakımından tarafımdan tanzim olunan hesap raporu aşağıdadır.

A) MÜTEVEFFANIN YAŞI VE KALAN ÖMRÜ
29.10.1995 doğumlu olan müteveffa vefat tarihinde 27 yaşındadır. Kalan ömründe zarar gördüğü aktif hayat süresi (60-27)=33 yıl ve pasif hayat süresi ise (74-60) =14 yıldır.
B) HAK SAHİPLERİ VE DESTEK SÜRELERİ
a) Müteveffanın eşi 10.8.1996 doğumlu olup, eşinin vefat ettiği tarihte 26 yaşındadır. Eşinin desteğinden yoksun kaldığı süre de (33+14)=47 yıldır.
b) Müteveffanın oğlu 4 yaşındadır. 18 yaşa kadar destek süresi 14 yıldır.
C) KUSUR DURUMU
Ölümlü iş kazasında davalı asıl işverenin toplam %80 oranındaki kusur ve sorumluluk durumuna göre hesaplama yapılması gerekmektedir.
D) KAZANÇ DURUMU
a) Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden müteveffanın davalılara ait inşaat işyerinde “vinç operatörü” olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.
b) Davalı tarafından ibraz olunan Ücret Bordrosuna göre müteveffanın olay tarihindeki aylık net ücreti 6000,00 TL’dir. Emsal ücretin 8500 TL olduğu bildirilmiştir
MADDİ TAZMİNAT HESABI;
Müteveffanın işlemiş aktif devre kazanç kaybı somut olarak gerçekleşmiş bulunduğundan herhangi bir artış veya iskontoya tabi tutulmaksızın aynen esas alınacaktır.
33 yıl işleyecek devre kazancı:
8500 TL x 12 ay x 1.1 x 0.909091 x 33 yıl = 3366.000,00
14 yıl pasif devre kazancı
5500 TL x 12 ay x 14 yıl = 924.000TL
Eşin 41 yıllık MADDİ zararı:
33 yıl işleyecek devre zararı:
3.366.000,00 TL x 2/5 pay x 14/33 x %80 = 456.960,00 TL
3.366.000,00 TL x 2/4pay x 19/34 x %80 = 752.400,00 TL
14 yıllık pasif devre zararı
924.000 x 2/4 pay x %80 kusur = 369.600,00 TL
Maddi zararı Toplam:                1.578.960,00 TL
Oğlu’nun 14 yıllık MADDİ zararı:
228.000,00TL.dır.

SONUÇ: 17.07.2022 tarihinde vukubulan ölümlü iş kazasında elektrik akımına kapılarak vefat eden …nin geride kalan eşinin hesaplanan maddi zararının 1.578.960,00 TL olduğu ve oğlunun maddi zararının 228.000,00 TL olduğu ve SGK’ca bildirilecek bağlanan maaşların peşin değerlerinin hesaplanan zararlardan indirilmesiyle nihai maddi zararlar ortaya çıkacaktır.
Av. Fahri TAN

17.07.2022 tarihinde meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak vefat eden vinç operatörünün geride kalan hak sahiplerinin talep edebilecekleri maddi tazminat ve destekten yoksunluk tazminat miktarlarının  tesbiti bakımından tarafımdan tanzim olunan  hesap raporu  aşağıdadır.

 

  1. A) MÜTEVEFFANIN YAŞI VE KALAN ÖMRÜ

29.10.1995 doğumlu olan müteveffa vefat tarihinde 27 yaşındadır. Kalan ömründe zarar gördüğü aktif hayat süresi (60-27)=33 yıl ve pasif hayat süresi ise (74-60) =14 yıldır.

  1. B) HAK SAHİPLERİ VE DESTEK SÜRELERİ
  2. a) Müteveffanın eşi 10.8.1996 doğumlu olup, eşinin vefat ettiği tarihte 26 yaşındadır. Eşinin desteğinden yoksun kaldığı süre de (33+14)=47 yıldır.
  3. b) Müteveffanın oğlu 4 yaşındadır. 18 yaşa kadar destek süresi 14 yıldır.
  4. C) KUSUR DURUMU

Ölümlü iş kazasında davalı asıl işverenin toplam %80 oranındaki kusur ve sorumluluk durumuna göre hesaplama yapılması gerekmektedir.

  1. D) KAZANÇ DURUMU
  2. a) Dosyada mevcut bilgi ve belgelerden müteveffanın davalılara ait inşaat işyerinde “vinç operatörü” olarak çalıştığı anlaşılmaktadır.
  3. b) Davalı tarafından ibraz olunan Ücret Bordrosuna göre müteveffanın olay tarihindeki aylık net ücreti 6000,00 TL’dir. Emsal ücretin 8500 TL olduğu bildirilmiştir

MADDİ TAZMİNAT HESABI;

Müteveffanın işlemiş aktif devre kazanç kaybı somut olarak gerçekleşmiş bulunduğundan herhangi bir artış veya  iskontoya tabi tutulmaksızın aynen esas alınacaktır.

33 yıl işleyecek devre kazancı:
8500 TL x 12 ay x 1.1 x 0.909091 x 33 yıl = 3366.000,00

14 yıl pasif devre  kazancı

5500 TL x 12 ay x 14 yıl = 924.000TL

Eşin 41 yıllık MADDİ zararı:

33 yıl  işleyecek devre zararı:
3.366.000,00 TL x 2/5 pay x 14/33 x %80 = 456.960,00 TL
3.366.000,00 TL x 2/4pay x  19/34 x %80 = 752.400,00 TL

14 yıllık  pasif devre zararı
924.000 x 2/4 pay x %80 kusur = 369.600,00 TL

Maddi zararı Toplam:    1.578.960,00 TL

Oğlu’nun 14 yıllık MADDİ zararı:

228.000,00TL.dır.

SONUÇ: 17.07.2022 tarihinde vukubulan  ölümlü iş kazasında elektrik akımına kapılarak vefat eden …nin geride kalan eşinin hesaplanan maddi zararının 1.578.960,00 TL  olduğu ve oğlunun maddi zararının 228.000,00 TL olduğu ve SGK’ca bildirilecek bağlanan maaşların peşin değerlerinin hesaplanan zararlardan indirilmesiyle nihai maddi zararlar ortaya çıkacaktır.

Av. Fahri TAN