Avukatlık Faaliyetlerimiz

İşçi ile işveren arasında bulunan iş ilişkisinden kaynaklı hak ve alacaklar hususundaki uyuşmazlıkları ortadan kaldırarak, tarafların haklarına ve hukuka uygun olarak çözüm odaklı İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Kazaları ve meslek hastalıkları ile trafik kazalarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm süreci dahil olmak üzere bu alanlardaki ilgili davaların takibini gerçekleştirmekteyiz.

Bir başka deyişle:

  • İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları
  • Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan alacak davaları
  • Çalışanlar tarafından işveren aleyhine açılan davaların takibi, uzlaşma sağlanması

konularında faaliyet gösteriyoruz.

Danışmanlık Faaliyetlerimiz

İş ve sosyal güvenlik hukuku danışmanlığı kapsamında, uyuşmazlık sonrası uzlaşma ve uyuşmazlığın yönetilmesi aşamalarında:

  • İş ve trafik kazalarında maddi tazminat ve destekten yoksunluk tazminat  hesaplarının yapılması, Özel Tazminat Raporu, Uzman Görüşü, Hukuki Mütalaa yazımı ve tazminat raporlarının denetimi ve değerlendirilmesi
  • Yargılama öncesi sulh aşamasında iş kazası ve meslek hastalığına bağlı maddi tazminat hesaplaması ve anlaşma sürecine katılım ve ticari davalarda, trafik kazaları ve servis kazalarında, dava açmadan önce arabulucuya başvurmanın zorunlu olması sebebiyle taraflar arasında adil bir uzlaşma sağlanması hususunda ZMSS trafik kazası sebebiyle uğranılan cismani zararlar nedeniyle özel maddi tazminat raporu ve destekten yoksunluk tazminat raporlarının yazımı ve tazminat raporlarının değerlendirilmesi

konularında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.