Ölümlü İş Kazası ve Geride Kalan Eşin Maddi Tazminatı

Konusu: Destekten Yoksunluk Tazminatı  Hesabı

1-Tesbit ve Tetkik Edilen Hususlar

A) 21.04.1951 D.lu olan müteveffa 07.05.2010 vefat tarihinde 59 yaşındadır. P.M.F.1931 işaretli yaşama tablosuna göre muhtemel bakiye ömrü (16) yıl ve bu olay sebebiyle ölmeyip sağ kalmış olsa idi muhtemelen (75) yaşına kadar yaşayacaktı. Aktif hayatının 60 yaşına kadar devam edeceğinin kabulü ile zarar gördüğü aktif süresi 1 yıl ve pasif yaşam süresi de 15 yıldır.

B) Kusur Durumu

23.06.2014 tarihli kusur bilirkişi heyet raporuna göre, davalılar %40’ar nisbetinde olmak üzere toplam %80 oranında ve kazalı müteveffa da %20 nisbetinde kusurludur.

C) Davacılar ve Destek Süreleri

Eş 1955 D.lu olup, kocası sının vefat tarihinde 55 yaşındadır. P.M.F.1931 işaretli yaşama tablosuna göre muhtemel bakiye ömrü (18) yıl ise de, Destekten mahrum kaldığı süre; müteveffa kocasının aktif ve pasif devresiyle sınırlı olarak desteğinden mahrum kaldığı süre (1 yıl aktif ve 15 yıl pasif) 16 yıldır.

D) Kazanç Durumu

a) Dosyada mevcut ibrazlı ücret bordroları ve işyeri kayıtlarına göre müteveffanın 2009 yılı Nisan ve Mayıs ve müteakip aylardaki ücreti (50.83 TL x 30 Gün) 1524,90 TL brüt olup, işyerinde yemek parası ödemesi olduğu ve yemek bedelinin günlük 3,75 lira olduğu anlaşılmaktadır.

b) Bu duruma göre müteveffanın olay tarihinde elde ettiği aylık ücret hesabı aşağıdadır.

 • Aylık ücreti 50.83 TL x 30 gün (Bordrodan) = 1.524,90 TL Brüt
  Yemek bedeli 3,75 TL x 30 gün (Bordrodan )=    112,50 TL
 • Toplam                                                                = 1.637,40 Tl
 • SigPrimi  122.80 TLGelV 242,10 TLPUL :10.80 = –375,70 TL
 •  Net aylık ücreti                                               = 1.261,70 TL Net

Belirlenen net aylık ücreti, müteveffanın iş kazası olay tarihinde yürürlükte bulunan yasal aylık asgari ücret 666.00TL. brüt asgari ücretin net tutarı olan 477,19 TL’nin
(1261,70 / 477,19 TL) 2.64 katıdır.

E) Paylar    :Müteveffanın gelirinin tamamı eşit olarak 2’şer pay ayırabileceğinin kabulü ile hak sahibesi eşine ayırabileceği pay oranları listesi aşağıdadır.

 • 16 yıl süresince paylar:
 • Müteveffa’nın:         2/4
 • Geride kalan Eş’in: 2/4

2-Tazminatın Değerlendirilmesi

A) 15 yıllık pasif devre  gelir hesabı;
asgari geçim indirimsiz net yasal asgari ücretler esas alınarak pasif devre  zararı belirlenecektir.

a) 4 yıllık işlemiş bilinen pasif devre  kazanç kaybı peşin değeri;

b) Müteveffanın her yıl için %10artış ve %10 iskontolu, 11 yıl işleyecek pasif devreye ait gelir toplamı hesabı; 107.012,40 TL.

3-Destekten Yoksunluk Tazminatlarının Hesabı

 • A) Eş’in 16 yıllık maddi zararı
 • a) 1 yıl işlemiş  aktif devre  maddi zararı:
 • 18.265,46 TL x 2/4 pay x %80 kusur =    7.306,18 TL
 • b) 4 yıl işlemiş pasif devre maddi zararı:
 • 34.104,18 TL x 2/4 pay x %80 kusur =    13.641,67 TL
 • c) 11 yıllık işleyecek  pasif devre  zararı:
 • 107.012,40 TL x 2/4 pay x %80 kusur = +42.804,96 TL
  Toplam                                                       = 63.752,81 TL

4-Sigorta Tahsisleri

Hak sahibesi eşe bağlanan gelirlerin ilk peşin sermaye değerlerinin ilgili sigorta müdürlüğü SGM ‘den sorulması gerekmektedir.

SONUÇ

Davacı eş Meryem’in hesaplanan indirimsiz maddi zararı: 63.691,48 TL ise de hesaplanan bu zarar miktarından ilgili sigorta müdürlüğü tarafından bildirilecek ilk peşin sermaye değerlerinin düşülmesi gerektiği görüş ve kanaatıyla iş bu rapor takdirlerine saygı ile arz olunur.

Av. Fahri  Tan

Maddi Tazminat Hesabı Uzmanı